Concert history of Ensemble 14 -Part 2-Hisotry -1- Hisotry -2- Hisotry -3- Ensemble 14 main page


The 6th Concert

Saturday, 14 September, 2002
Yotsuya Kumin Center
Conductor
Hideyuki Tsuji
Orchestra
Millennium Bach Ensemble
  Violin Hiromi Isoda, Kiyomi Kimura
Viola Naoko Tsudzukihashi
Violoncello Nakako Nishizawa
Double bass Kazumasa Terada
Organ Itsuko Noto
Trumpet
Shiro Hirai
Oboe Miwa Sasaki, Ai Sasaki
Basoon Naoya Inoue
Vocal ensemble
Ensemble 14
Programs
J.S.Bach / Cantata No.5
  "Wo soll ich fliehen hin"
-Whither shall I flee?-
Soprano; Makiko Ota: Alto; Aiko Tomioka: Tenor; Shuuji Naitou: Bass; Naohiro Kobayashi (2), Tadashi Kato (5)
J.S.Bach / Cantata No.47
  "Wer sich selbst erhoehet, der soll erniedriget werden"
-For whosoever exalteth himself shall be abased-
Soprano; Akemi Murohashi: Bass; Takashi Takeuchi
J.S.Bach / Cantata No.70
  "Wachet! betet! betet! Wachet!"
-Watch! Pray! Pray! Watch!-
Soprano; Hiromi Hongo: Alto; Noriko Kakihara: Tenor; Yoji Yamada (4), Yoshiaki Murohashi (6,8): Bass; Takashi Oishi (2,10), Takashi Takeuchi (9)
Aegis
Japan Choral Directors Association


The 7th Concert

Saturday, 17 May, 2003
Tsuda Hall
Conductor
Hideyuki Tsuji
Evangelist
Hiroshi Oshima
Jesus
Joji Obara
Pilatus
Kazuhisa Tashiro
Alto Nekodono (30)
Orchestra
Millennium Bach Ensemble
  Violin I Ritsuko Ohnishi, Satoki Nagaoka, Momoko Miyazaki
Violin II Hiromi Isoda, Kiyomi Kimura, Mika Uenoyama
Viola Naoko Tsudzukihashi, Atsushi Yoshida
Violoncello Nakako Nishizawa, Toru Yamamoto
Double bass Yuko Watando
Flute
Yuko Yokoyama, Kaori Sogo
Oboe
Miwa Sasaki, Ai Sasaki
Basoon
Naoya Inoue
Organ/Cembalo
Itsuko Noto
Vocal ensemble Ensemble 14
Solists Soprano Akemi Murohashi (9), Hiroko Kitou (35), Fusako Kobayashi(Maid)
Alto Noriko Kakihara (7)
Tenor Kohtaro Hada (13), Yoshiaki Murohashi (20), Shuuji Naitou (34), Takanori Nakanishi (Servant-10), Yoji Yamada (Servant-12)
Bass Tsuyoshi Kinoshita (19), Takahiro Miura (24), Takashi Takeuchi (32), Naohiro Kobayashi (Peter)
Program
J.S.Bach / St. John Passion, BWV 245
Aegis
Japan Choral Directors Association


The 8th Concert

Sunday, 14 March, 2004
Mitaka City Arts Center, Concert Hall
Conductor
Hideyuki Tsuji
Orchestra
Millennium Bach Ensemble
  Violin Ritsuko Ohnishi, Hiromi Isoda
Viola Satoki Nagaoka
Violoncello Takashi Kaketa
Double bass Tomoyuki Yanagisawa
Oboe Akiko Kudo, Makiko Kase
Basoon Naoya Inoue
Organ Eri Takeguchi
Vocal ensemble
Ensemble 14
Programs
J.S.Bach / Cantata No.17
  "Wer Dank opfert, der preiset mich"
-Whoso offereth praise gloeifieth Me-
Soprano; Hiroko Kitou: Alto; Sumiko Kinoshita: Tenor; Shuuji Naitou: Bass; Naohiro Kobayashi
J.S.Bach / Motet, BWV227
  "Jesu, meine Freude"
-Jesu my joy-
Soprano1; Reiko Hamasaki(4): Soprano2; Kayo Minato(4): Alto; Aiko Kobayashi(4), Hiromi Hongo(8): Tenor; Yoshiaki Murohashi(8): Bass; Takashi Oishi(8)
J.S.Bach / Cantata No.44
  "Sie werden euch in den Bann tun"
-They shall put you out of the synagogues-
Soprano; Yoshie Sakiya: Alto; Noriko Kakihara: Tenor; Makoto Yasukochi(1), Takahiro Koizumi(4): Bass; Takahiro Miura(1), Takashi Takeuchi(5)
J.S.Bach / Cantata No.139
  "Wohl dem, der sich auf seinen Gott"
-Happy is the man, who to his God-
Soprano; Akemi Murohashi: Alto; Akiko Oishi: Tenor; Yoshiaki Murohashi: Bass; Tsuyoshi Kinoshita
Aegis
Japan Choral Directors AssociationThe 9th Concert

Sunday, 19 September, 2004
Yokohama Minato Mirai Hall, Small Hall
Conductor
Hideyuki Tsuji
Orchestra
Millennium Bach Ensemble
  Violin
Ritsuko Ohnishi, Toshihiko Amano, Momoko Miyazaki, Rika Nabetani, Hiroko Matsukawa
Viola Mina Fukazawa, Kuniko Hataya
Violoncello Eiko Ito
Double bass Tomoyuki Yanagisawa
Oboe Akiko Kudo, Makiko Kato, Shuya Tamada
Basoon Naoya Inoue
Organ Minako Tatsumi
Vocal ensemble
Ensemble 14
Programs
J.S.Bach / Cantata No.4
  "Christ lag in Todes Banden"
-Christ lay in the Bonds of Death-
Soprano; Akemi Murohashi (2), Hiromi Hongo (7): Alto; Akiko Kohno: Tenor; Takanori Nakanishi (4), Yoshiaki Murohashi (7): Bass; Takahiro Miura
J.S.Bach / Cantata No.6
  "Bleib bei uns, denn es will Abend werden"
-Abide with us, for it is toward evening-
Soprano; Reiko Hamasaki: Alto; Yuko Kinoshita: Tenor; Kazuyoshi Ebata: Bass; Tsuyoshi Kinoshita
J.S.Bach / Missa Brevis in G major, BWV236
  Soprano; Yoshie Sakiya: Alto; Kayo Minato: Tenor; Shuuji Naitou: Bass; Takashi Takeuchi
Aegis
Japan Choral Directors Association


The 10th Concert

Sunday, 25 September, 2005
Nihon University, Casals Hall
Conductor Hideyuki Tsuji
Evangelist
Hiroshi Oshima
Jesus
Joji Obara
Pilate
Kazuhisa Tashiro
Orchestra
Millennium Bach Ensemble
Orchestra Primus Violin I
Ritsuko Ohnishi, Goro Koike
Violin II
Iaumi Sato, Momoko Miyazaki
Viola
Kuniko Hataya
Violoncello
Nakako Nishizawa
Double bass
Seiji Nishizawa
Orchestra Primus Violin I
Satoki Nagaoka, Rika Nabetani
Violin II
Shinji Takahashi, Rei Hoshino
Viola/Viola da gamba
Mina Fukazawa
Violoncello
Tomoki Tai
Double bass
Masahiro Komuro

Transverse flute/ Flute dolce Kanae Kikuchi, Shuntaro Kunieda
Oboe/ Oboe d'amore/ Oboe da caccia Koji Ezaki, Ayaka Mori
Basoon Takako Kunugi
Cembalo
Kumiko Shibasaki
Organ
Itsuko Noto
Vocal ensemble
Ensemble 14
Solists Soprano Makiko Koino(8, Pilate's Wife), Ibuki Nagasawa(12), Yoshie Sakiya(27, 52), Kayo Minato(30), Hiroko Kitou(48), Akemi Murohashi(49, Maid1), Fusako Kobayashi(67), Noriko Aotaki(Maid2)
Alto Manami Shigeno(5, 60), Noriko Kakihara(6, 51, 59), Hiromi Hongo(13), Motoko Hayashida(27, 39), Yukiko Hirose(67, Witness1)
Tenor Takanori Nakanishi(19, High Priest), Shuuji Naitou(20), Kazuyoshi Ebata(34, 67, Witness2), Kohtaro Hada(35), Takahiro Koizumi(42, Judas)
Bass Takashi Takeuchi(22, 64, Chief Priest2), Masato Sugano(23), Hidehiro Hayashi(56, Peter), Tsuyoshi Kinoshita(57, Chief Priest1), Takahiro Miura(65, 67)
Program J.S.Bach / St. Matthew Passion, BWV244
Aegis Japan Choral Directors AssociationHisotry -1-   Hisotry -2- Hisotry -3- Ensemble 14 main page